Innlegg

Nesten ingen forskjell mellom DNBs aktive fond og indeksfond

Er boligspekulanter virkelig entreprenører?

De nyttige papirflytterne

Bitcoindrømmer

Feilslått kritikk av SSBs makromodeller

Bitcoin is a failure as a currency

Bitcoin er mislykket som valuta

Sprik om Bitcoin

Bitcoin svikter informasjonskrav

Bitcoin bør forbys

Ingen fest for festerne

Boligspekulantene er nyttige

Feilinformasjon fra Statens Vegvesen.